Uitgever van de website

U bent momenteel verbonden met de website van de onderneming Vending.be op de URL www.vending.be.

De website www.vending.be is eigendom van de onderneming Vending.be, die ook instaat voor het beheer.

Adres van de onderneming: Avenue de l’énergie 25 BOITE F12 – 4432 Alleur.
Contactpersoon: Eric Cesar op 0475 55 22 59 of via e.cesar@vending.be

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor databases geldt bescherming door specifieke rechten. Alle elementen zijn eigendom van Vending.be of desgevallend een derde waarvan Vending.be de nodige toestemming heeft verkregen.

Behoudens andere bepalingen kan tekst en cijfermateriaal op de website gratis gebruikt worden, mits vermelding van de bron en enkel voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden. Zonder voorafgaande toestemming is elke weergave voor commerciële of publicitaire doeleinden van deze gegevens, evenals elke vorm van gebruik en weergave van andere elementen van de website, zoals het grafische thema, afbeeldingen, geluiden of computerapplicaties, strikt verboden.

Elke aanvraag in deze context dient te worden gericht aan de directie van Vending.be (contact@vending.be).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn zowel naar vorm als inhoud onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Bij een geschil is de Belgische wetgeving van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd, ongeacht de plaats van levering of de overeengekomen betaalwijze.

Informatie in verband met cookies

Bepaalde delen van de website plaatsen een cookie op uw computer. Een cookie laat ons niet toe om u te identificeren. In het algemeen slaan cookies gegevens op met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze website (de pagina’s die u raadpleegt, op welke datum, welke tijdstip, enz.), die we kunnen lezen bij uw volgende bezoeken. U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren.